Verduurzaming

Diensten en tarieven

Verduurzaming

De energietransitie is een van grootste opgaven waar we op het moment voor staan. Ongeveer 48% van de Nederlandse woningvoorraad beschikt over een energielabel, binnen dit aandeel beschikt 32,6% over een energielabel dat lager is dan label C. Dit houdt in dat ruim 1,2 miljoen woningen in Nederland een grote verduurzamingsslag kunnen maken.

Veel VvE’s betreffen complexen en woningen gebouwd in de periode 1930 tot 1980. Het overgrote deel van deze woningen heeft een (te) laag energielabel waardoor het energieverbruik onnodig hoog is.

In tijden van klimaatonzekerheid en de flink stijgende energieprijzen valt vooral veel winst te behalen voor deze woningen. Deze winst is te behalen in betere isolatie en het gebruik van duurzame energie. 

Flyer: Waarom verduurzamen?

Verduurzaming is al jaren een “hot topic” binnen VvE’s, echter ontbreekt het vaak aan geld, tijd en ondersteuning om de verduurzamingswensen voor deze VvE’s te kunnen realiseren.

Ondanks dat de overheid vele subsidies beschikbaar heeft gesteld voor VvE’s vallen toch een flink aantal VvE’s buiten de boot omdat er simpelweg geen tijd en ondersteuning is om het brede (en onoverzichtelijke) financierings- en subsidielandschap te kunnen benutten.

Ons doel is om deze VvE’s te ondersteunen met en te adviseren in het treffen van verduurzamende maatregelen, maar ook om deze maatregelen gefinancierd en/of gesubsidieerd te krijgen.

VZB Vastgoed levert een nieuw gefaseerd dienstenpakket om VvE’s te ondersteunen in het maken van een verduurzamingsslag. Indien u hier interesse in heeft, schroom dan niet om contact met ons op te nemen via info@vzbvastgoed.nl onder vermelding van uw adres en achternaam.

Bedrijfsprofiel

In het kort levert VZB Vastgoed samen met haar partners de volgende diensten:

 

 1. Onderzoek en verkenning
  1. Het opmaken van een Maatwerk Energie Advies (EMA) om inzichtelijk te maken op welke wijze de VvE een verduurzamingsslag kan maken
  2. In kaart brengen verschillende subsidie- en financieringsmogelijkheden
  3. Presenteren EMA aan de VvE
  4. Oprichting en ondersteuning van een duurzaamheidscommissie binnen de VvE
  5. Regelen en indienen subsidieaanvraag voor het EMA
 2. Uitwerking en advies
  1. Het EMA koppelen aan het bestaande MJOP van de VvE
  2. Verschillende verduurzamingspakketten verder uitwerken
  3. Haalbaarheidsonderzoeken uitvoeren
  4. Formuleren financieringsplan
  5. Formuleren en presenteren definitief voorstel verduurzamingspakket
  6. Organiseren vergadering t.b.v. besluitvorming verduurzamingspakket en uitvoering hiervan
  7. Regelen en indienen subsidieaanvraag voor de verschillende onderzoekskosten en gemaakte begeleidingskosten
 3. Uitvoering en begeleiding
  1. Aanvragen offertes t.b.v. de energiebesparende maatregelen.
  2. Uitwerken subsidie en financieringsmogelijkheden naar aanleiding van de aangevraagde offertes.
  3. Organiseren en bijwonen extra ledenvergadering dan wel aanwezig zijn op de reguliere ALV
  4. Offertes en definitief financieringsplan toelichten op de ALV.
  5. Na goedkeuring offertes en financieringsplannen, aanvraag subsidies en eventuele leningen.
   1. Zodra de subsidie- en financieringsaanvragen zijn goedgekeurd zal opdracht verstrekt worden aan de uitvoerende partij(en).
  6. Bouwkundige begeleiding van de werkzaamheden en ondersteuning bij oplevering (meerprijs in overleg en verschillend per VvE)
Scroll naar boven