Activeren Slapende VvE

VvE Diensten

Activeren Slapende VvE

Een slapende VvE is een VvE die niet actief is. In een slapende VvE dragen de huiseigenaren geen maandelijkse bijdrage af en worden geen ledenvergaderingen gehouden. De eigenaars regelen het (groot) onderhoud vaak zelf. Bij een slapende VvE komen vaak bepaalde vraagstukken naar voren.

Wat te doen wanneer het dak aan vervanging toe is en de bewoner van de begane grond-woning zich niet geroepen voelt om hieraan mee te betalen?

Wat te doen als blijkt dat niet alle leden voldoende verzekerd zijn?

Wat te doen als er groot onderhoud gepleegd moet worden maar er is geen geld?

Wat te doen als de VvE aansprakelijk gesteld wordt voor schade aan derden?

Een slapende VvE kan dus nogal wat problemen met zich meebrengen. Bovendien is het sinds 1 mei 2008 niet langer toegestaan om een slapende VvE te hebben. Sinds die datum is het voor een VvE verplicht om een reservefonds op te bouwen. Omdat de helft van VvE’s te weinig spaarde voor groot onderhoud heeft de overheid in 2018 een nieuwe wet ingevoerd waarin is vastgelegd dat VvE’s jaarlijks een minimumbedrag moeten reserveren voor onderhoud. Dit moet op basis van het Meerjaren Onderhoudsplan of op basis van 0,5 % van de herbouwwaarde van het gebouw.

Slaapt uw VvE en wilt u de VvE laten activeren? Dan is VZB Vastgoed uw partner. 

Wij zoeken via het Kadaster uit wie de eigenaars binnen de VvE zijn en nodigen hen uit voor een activeringsvergadering. Wordt in die vergadering besloten om de VvE inderdaad te activeren, dan gaat de VvE een overeenkomst met VZB Vastgoed aan voor het beheer. Wordt met een meerderheid van stemmen besloten om de VvE niet te activeren, dan berekenen wij geen kosten. De activeringsvergadering zelf valt binnen ons vaste beheertarief indien besloten wordt om wel door te gaan. Overigens wordt in verreweg de meeste gevallen besloten om de VvE wél te activeren aangezien het slapend zijn nu eenmaal bij wet verboden is.

Als u uw slapende VvE wilt activeren, is het uiteraard raadzaam om dit eerst met buren en/of mede-eigenaars te overleggen. Levert dit problemen op of weet u niet wie uw mede-eigenaars zijn (bijvoorbeeld omdat zij hun woning verhuurd hebben en zelf elders wonen), dan kunnen wij u hierbij helpen.

Stappenplan richting activering

* Heeft uw VvE een splitsingsakte van vóór 1972 dan is hierin vaak geen Vereniging van Eigenaars opgericht. In dit geval is het niet mogelijk de VvE in te schrijven bij de KvK en kan er ook geen bankrekening geopend worden op naam van de VvE. Wilt u toch graag in beheer komen dan dient de splitsingsakte eerst gewijzigd te worden. Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.

Scroll naar boven