Twitter Twitter Twitter

Slaapt uw VvE en wilt u de VvE laten activeren? Dan is VZB vastgoed uw partner!

Slapende VvE?

Een slapende VvE is een VvE die niet actief is. In een slapende VvE wordt geen maandelijkse bijdrage betaald en worden geen ledenvergaderingen gehouden. In een slapende VvE regelen de eigenaars het (groot) onderhoud vaak zelf. 

 

Wat te doen bijvoorbeeld wanneer het dak aan vervanging toe is en de bewoner van de begane grond-woning zich niet geroepen voelt om hieraan mee te betalen? Wat te doen als blijkt dat niet alle leden voldoende verzekerd zijn? Wat te doen als er groot onderhoud gepleegd moet worden maar er is geen geld? Wat te doen als de VvE aansprakelijk gesteld wordt voor een schade aan derden?

 

Een slapende VvE kan nogal wat problemen met zich meebrengen. Bovendien is het sinds 1 mei 2008 niet langer toegestaan om een slapende VvE te hebben. Sinds die datum is het voor een VvE verplicht om een reservefonds op te bouwen. 

 

Slaapt uw VvE en wilt u de VvE laten activeren? Dan is VZB Vastgoed uw partner. Wij zoeken via het Kadaster uit wie de eigenaars binnen de VvE zijn en nodigen hen uit voor een activeringsvergadering. Wordt in die vergadering besloten om de VvE inderdaad te activeren, dan gaat de VvE een overeenkomst met VZB Vastgoed aan voor het beheer. Wordt met een meerderheid van stemmen besloten om de VvE niet te activeren, dan berekenen wij geen kosten. De activeringsvergadering zelf valt binnen ons vaste beheertarief indien besloten wordt om wel door te gaan. Overigens wordt in verreweg de meeste gevallen besloten om de VvE wél te activeren, aangezien het slapend zijn nu eenmaal bij wet verboden is.

 

Als u uw slapende VvE wilt activeren, is het uiteraard raadzaam om dit eerst met buren en/of mede-eigenaars te overleggen. Levert dit echter problemen op of weet u niet wie uw mede-eigenaars zijn (bijvoorbeeld omdat zij hun woning verhuurd hebben en zelf elders wonen), dan kunnen wij u hierbij helpen.

Ledenportaal MijnVvE

Zoals u wellicht weet zijn wij overgestapt naar een nieuw portaalsysteem genaamd GateBeheer.

 

Klik hier om in te loggen op ons ledenportaal MijnVvE.

 

Heeft u nog geen uitnodiging ontvangen voor het ledenportaal stuurt u dan een e-mail naar info@vzbvastgoed.nl.